ДОТООД ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Манай сургууль нь үйл ажиллагаагаа өргөтгөж : 

 

 • ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиудтай хамтарсан “2+2" буюу 2 жил нь Өмнөговь аймагт 2 жил нь Улаанбаатар хотод суралцах

 

 • Барилгын инженерчлэл
 • Усны нөөц, усжуулалт
 • Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи
 • Аялал жуулчлал
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй
 • Авто инженерчлэл
 • Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт

 

 • Бизнесийн ахисан түвшний сургуультай хамтын ажиллагааны хүрээнд

 

 • Бизнесийн удирдлага
 • Хүний нөөцийн  менежмент
 • Санхүүгийн менежмент
 • Төрийн захиргаа
 • Төрийн удирдлага
 • Менежмент

Магистрын хөтөлбөрийн бүртгэл зохион байгуулна.

"Дэлхийн түвшний оюунлаг инженерийг өмнийн говьд бэлтгэнэ"