БАКАЛАВР

Бакалаврын үндсэн хөтөлбөр   

  • Мэдээллийн технологи 
  • Уул уурхайн ашиглалтын технологи
  • Цахилгааны инженерчлэл     

           /Босго оноо 420/      /ЭЕШ өгсөн байх/   

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт

Манай сургуульд суралцсанаар танд олгох боломж

  • 50-100%-н тэтгэлэгтэй суралцах
  • Оюутан цэрэг хөтөлбөрт хамрагдах
  • Оюутны дотуур байраар хангагдах

"Дэлхийн түвшний оюунлаг инженерийг өмнийн говьд бэлтгэнэ"