Коосэн Технологийн коллежийн хөтөлбөр

ШУТИС-ийн харьяа Өмнөговь аймаг дахь Технологийн дээд сургуулийн Коосэн Технологийн коллежийн хөтөлбөр

  • Мэдээллийн технологи
  • Механик инженерчлэл
  • Цахилгааны инженерчлэл
  • Барилгын инженерчлэл

КООСЭН ТЕХНОЛОГИЙН КОЛЛЕЖИЙН ХӨТӨЛБӨРТ 9-Р АНГИ ТӨГССӨН СУУРЬ БОЛОВСРОЛТОЙ ИРГЭН ЭЛСЭЖ, ЕРӨНХИЙ СУУРЬ ЭРДМИЙН ХИЧЭЭЛ БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮДИЙГ ҮЕ ШАТТАЙГААР ОНОЛ, ДАДЛАГЫГ ХОСЛУУЛАН 5 ЖИЛИЙН ХУГАЦААНД СУРАЛЦАЖ ДҮҮРГЭЭД ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ДИПЛОМЫН ЗЭРЭГТЭЙ ИНЖЕНЕР БОЛЖ ТӨГСӨНӨ.

КООСЭН КОЛЛЕЖИД СУРАЛЦСАНААР

  • ЕРӨНХИЙ ЭРДМИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮДИЙГ НЯГТ УЯЛДАА ХОЛБООТОЙ, ҮЕ ШАТТАЙГААР ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН 5 ЖИЛИЙН БАГЦ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРӨӨР СУРАЛЦАНА.
  • ЯПОН УЛСЫН БОЛОН ДОТООДЫН КОМПАНИУДАД ТАНИЛЦАХ БОЛОН ҮЙЛДВЭРИЙН ДАДЛАГА ХИЙХ БОЛОМЖТОЙ.
  • сургуулиа Төгсөөд Японд суралцах, ажиллах нөхцөл бүрэлдэнэ.
  • 3-р курсээс Японд дадлагажих эрх нээгдэнэ.
  • ЯПОНЫ КООСЭН ТЕХНОЛОГИЙН КОЛЛЕЖУУДАД ОЮУТАН СОЛИЛЦООНЫ ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДАНА.

 

Японы шилдэг инженер бэлтгэх КТК-ийн хөтөлбөрт заасны дагуу Коосэн технологийн коллежийн сурагчдын сургалтын чанарыг сайжруулах үүднээс Математик, физикийн хичээлийн хоцрогдол арилгах, түвшин ахиулах сургалтыг Бямба гараг бүр зохион байгуулан ажиллаж байна.

       Япон хэл үзэж судална

       МАТЕМАТИК 56%

       ФИЗИК 20%

       АНГЛИ ХЭЛ 10%  ТУС БҮР ГҮНЗГИЙРҮҮЛЭН СУДАЛНА.