Өмнөговь аймагт хэрэгжих "Коосэн технологийн коллеж"-ийн танилцуулга мэдээлэл.
Учралтбаяр

Өмнөговь аймагт хэрэгжих "Коосэн технологийн коллеж"-ийн танилцуулга мэдээлэл.

ШУТИС-ийн харьяа Өмнөговь аймаг дахь Технологийн дээд сургуулийн Захирал Б.Баяржавхлан