Япон хэлний хичээлийг Бямба гараг бүр багш, ажилчдыг сургалтад хамруулан ажиллаж байна.
Учралтбаяр

 

КТК-иийн хөтөлбөрийн дагуу багш, ажилчдыг чадавхжуулах, хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх үүднээс Япон хэлний хичээлийг Бямба гараг бүр багш, ажилчдыг сургалтад хамруулан ажиллаж байна.