ШУТИС-ийн харьяа Өмнөговь аймаг дахь Технологийн дээд сургууль
Учралтбаяр