#Инженер техникийн ажилтнуудад сургалт зохион байгуулж байна.
Учралтбаяр

Сургалт үргэлжилсээр ...

#Инженер техникийн ажилтнуудад сургалт зохион байгуулж байна.

ШУТИС-ийн харьяа Өмнөговь аймаг дахь Технологийн дээд сургууль, Өмнөд бүсийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨК-ын түншлэл, хамтын ажиллагааны хүрээнд тус компанийн инженер техникийн ажилчдад мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулж байна.

Энэхүү сургалтыг ШУТИС-ийн Эрчим Хүчний Сургуулийн магистр, ахлах багш Ц.Эрдэнэтуяа, Бизнесийн Удирдлага Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургуулийн магистр, ахлах багш Б.Наранбаатар нар удирдан явуулж буй бөгөөд сургалтаар эрчим хүчний салбарт нэвтэрч буй орчин үеийн инженерийн шийдлүүд, тоноглолын мэдээлэл өгснөөс гадна инженерийн ёс зүй болон мэргэжлийн онолын мэдлэгийг бататгаж, олон улсад мөрдөгдөж буй аюулгүй ажиллагаа, угсралт, суурилуулалтын стандарт, дүрмийг онол, дадлага хослуулан заах юм.

Олон улсын стандартын дагуу угсралт, суурилуулалтыг хийх, онолыг амьдралтай холбосон маш сонирхолтой сургалт боллоо.