"БИД ИНЖЕНЕРҮҮД БОЛНО" хаврын баярын арга хэмжээ
Учралтбаяр

Японы Коосэн загварын 20 настай инженерүүдийг бэлтгэдэг "ШУТИС-Коосэн" Технологийн коллежийн 10 жилийн ойн "БИД ИНЖЕНЕРҮҮД БОЛНО" хаврын баярын арга хэмжээнд ШУТИС-ийн харьяа Өмнөговь аймаг дахь Технологийн дээд сургууль Коосэн Технологийн Коллеж оролцож байна.

Коосэн коллеж нь ЕБС-ийн 9-р анги төгсөгчдийг 5 жилийн хөтөлбөрөөр ХАМГИЙН ЗАЛУУ ИНЖЕНЕР болгон бэлтгэдэг сургууль юм.

Манай сургууль үндсэн 3 хөтөлбөртэй ба Цахилгааны инженерчлэл, Барилгын инженерчлэл, Механик инженерчлэл гэсэн дараах 3 хөтөлбөрөөр тус арга хэмжээнд оролцож байна.