БИД ГОВЬСҮМБЭР, ДОРНОГОВЬ АЙМАГТ
Учралтбаяр

Дорноговь аймгийн 1, 2, 3, 5, 6 -р сургууль, Говьсүмбэр аймгийн 1, 2, 3 -р сургууль, "Шивээ говь" сумын сургуулийн ахлах ангийн сурагчидтай уулзалт хийж, сургуулийн үйл ажиллагааны онцлог, давуу тал, боломжуудыг танилцууллаа.

Үүнд:

 • Босго оноо-420
 • Тэтгэлэг-50-100%
 • Оюутан цэрэг хөтөлбөр гэх мэт.

 

2024-2025 оны хичээлийн жилд

Үндсэн хөтөлбөр:

 • Уул уурхайн ашиглалтын инженер
 • Мэдээллийн технологи
 • Цахилгааны инженерчлэл

Коосэн технологийн хөтөлбөр:

 • Механик инженерчлэл
 • Мэдээллийн технологи
 • Цахилгааны инженерчлэл
 • Барилгын инженерчлэл

Дотоодод хамтарсан "2+2" хөтөлбөр:

 • Барилгын инженерчлэл
 • Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи
 • Механик инженерчлэл
 • Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт
 • ХАБЭА

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын санаачилгаар:

 • Усны нөөц, усжуулалт
 • Аялал жуулчлал

зэрэг мэргэжлүүдээр оюутан сурагчдыг суралцахыг урьж байна.